Na zasadnutí VV SSTZ dňa 24.1.2017 došlo k niektorým zmenám v súbore predpisov.

Dávame do pozornosti najmä zmenu prestupového termínu a nástup družstiev .

Všetky zmeny v súbore predpisov si môžete pozrieť v tomto dokumente (PDF)