UPOZORŇUJEM na zmenu hracej miestnosti OŠK JAMNÍK

nová hracia miestnosť: Stolnotenisová herňa pri futbalovom ihrisku v Jamníku