VŠETKY SÚŤAŽE PRERUŠENÉ DO ODVOLANIA!!!

Na základe rozhodnutia VV SSTZ zo dňa 23.3.2020 sú súťaže družstiev vo všetkých súťažiach do konca apríla 2020 prerušené. Úpravy termínov v nižších súťažiach budú v kompetencii príslušných riadiacich zväzov. VV SSTZ odporúča riadiacim zväzom, ak to situácia dovolí, odohrať ostávajúce stretnutia v neskorších termínoch. 

 

O ďalšom vývoji našich súťaží budete okamžite informovaní !