Pokračovanie súťaží!!!

Vážení činovníci stolnotenisových klubov a oddielov
po postupnom uvoľňovaní reštrikcií, prijatých vládou kvôli pandémii koronavírusu COVID-19, je už dlhšiu dobu možné využívať aj vnútorné športoviská. Ich využívanie je síce podmienené prísnymi hygienickými opatreniami, ktoré ale sú pri dobrej vôli splniteľné a nemali by mať vplyv na možnosť využívať vnútorné športoviská pre náš šport. VV OSTZ počas celej doby sledoval dianie v stolnotenisovom hnutí, najmä rozhodnutia VV SSTZ. Jeho posledným rozhodnutím zo dňa 2.6.2020 boli stanovené termíny na dohranie všetkých ním riadených súťaží s výnimkou 1.ligy východ aj západ, ktoré boli ukončené.
Napriek tomu, že KSTZ Žilina na včerajšom zasadnutí ukončil všetky ním riadené súťaže, rozhodol VV OSTZ o dohratí všetkých ešte neukončených súťaží.

Termíny pre jednotlivé kolá sú nasledovné: 21.kolo - 19./20.6., 22.kolo - 26./27.6 presné termíny zápasov sú uverejnené na stránkach pinec.info.

Predohrávky sú možné kedykoľvek, podmienkou je informovať predsedu ŠTK minimálne 1 deň vopred. Pretože súťažný ročník musí byť uzatvorený do 30.6.2020, baráž o 5.ligu je pre túto sezónu zrušená.S ohľadom na situáciu a možné problémy s hracími miestnosťami rozhodol VV OSTZ, že v prípade nenastúpenia na zápas družstvo prehrá zápas kontumačne a nepridelí sa mu žiadny bod, ale nebude potrestané finančne. Veríme však, že takýchto prípadov bude minimum.
K prijatiu rozhodnutia o dohraní súťaží nás viedli nasledovné dôvody:
- tréningový proces je možný už od 20.5., čo je dostatočne dlhý čas na prípravu,
- jedná sa o dva kolá a dohratie súťaže bude trvať len dva týždne,
- vo všetkých súťažiach je v boji o medaily, alebo zostup zainteresovaných viac družstiev a rozdiely medzi nimi sú minimálne,
- o výsledku súťaže by sa malo rozhodnúť v zápasoch v duchu pravidiel fair-play.

 

Pre všetky stolnotenisové kluby v SR vydal Slovenský stolnotenisový zväz USMERNENIE PRE STOLNOTENISOVÉ KLUBY PRE ORGANIZÁCIU PODUJATÍ.

- usmernenie

 

- ROZHODNUTIE KSTZ ŽILINA o ukončení súťažného ročníka 2019/2020