Rozpis majstrovskej súťaže – 5.liga - pre súťažný ročník 2021/2022

 

Rozpis majstrovských súťaží pre súťažný ročník 2021/2022 pre okresné súťaže 6.liga, 7.liga a 8.liga

 

Prihláška

Súpiska

 

UPOZORNENIE !!!

1. Tvorba súpisiek - ak chce klub dať na súpisku hráča, ktorý nie je v žiadnom rebríčku, musí do 31.8. požiadať ŠTK o pridelenie klasifikovaného poradia. Na súpiske je potrebné zoradiť hráčov podľa rebríčka - v poradí krajský K, okresný O, neregistrovaní N.

Ak hráč nebol dva roky klasifikovaný v rebríčku má číslo klasifikovaného poradia - O 238, ak má klub družstvá ktoré hrali v predchádzajúcom roku 1. a 2. triedu tak má takýto hráč číslo klasifikovaného poradia - N102


2. Registračné preukazy - od nového ročníka musia mať všetci hráči platné RP, vystavené SSTZ !!!

V opačnom prípade nemôže byť hráč zaradený na súpiske.

Úpravou Registračného poriadku zaviedol SSTZ možnosť elektronickej formy registračného preukazu, ktorá zjednodušuje vybavenie nového alebo obnovu existujúceho registračného preukazu.

Postup pri takejto forme registrácie je uvedený na stránke SSTZ:  http://sstz.sk/subory/aktuality/Manual%20-%20registracia_NEW.pdf

Papierové registračné preukazy samozrejme zostávajú v platnosti a taktiež je možné aj naďalej urobiť klasickú formu papierovej registráciu ako doteraz.