Vzhľadom na to, že dnešným rozhodnutím vlády SR sa oproti pôvodným návrhom ústredného krízového štábu situácia výrazne zmenila k lepšiemu, VV OSTZ L.Mikuláš ruší svoje rozhodnutie zo dňa 29.9.2020 o pozastavení štartu súťaží. Všetky zápasy budú odohrané v pôvodne vyžrebovaných termínoch. Pre krátkosť času VV rozhodol, že v prípade mimoriadnych okolností povoľuje dohratie zápasu 1.kola po dohode obidvoch klubov, najneskôr však do 17.11.2020. Zápasy, ktoré nebudú odohrané v pôvodnom termíne, musí domáci klub nahlásiť do zajtra 1.10.2020 do 12:00 a budú zverejnené na www.pinec.info.

Vzhľadom na opatrenia, prijaté ústredným krízovým štábom, OSTZ L.Mikuláš až do odvolania pozastavuje štart všetkých súťaží, ktoré riadi. Kolá, ktoré mali byť podľa vyžrebovania odohrané, budú presunuté až za posledný zápas vyžrebovanej časti. Informácie ohľadom všetkých súťaží budú aktualizované podľa vývoja situácie a tiež s ohľadom na stanovisko SSTZ.