v súlade s odporúčaním VV SSTZ rozhodol VV OSTZ L.Mikuláš o okamžitom prerušení všetkých súťaží, ktoré sú v jeho riadiacej pôsobnosti.

VV OSTZ upozorňuje tiež na to, že je prijatý zákaz zhromažďovania viac ako 6 ľudí okrem rodinných príslušníkov. Túto skutočnosť treba brať do úvahy pri prípadnej tréningovej činnosti, ak nebude neskôr zakázaná.

Na základe usmernení Úradu verejného zdravotníctva prípadne rozhodnutí Vlády SR a po prijatí opatrení VV SSTZ budú ďalšie informácie zverejnené na webovej stránke.