Od 8.11. je náš okres podľa COVID automatu v čiernej farbe. Vzhľadom na túto skutočnosť rozhodol VV OSTZ o odložení najbližšieho 7.kola vo všetkých okresných súťažiach. Ďalší priebeh súťaží bude závisieť od vývoja pandémie v našom okrese a z toho plynúce jeho zaradenie podľa COVID automatu, prípadne od prijatia iných opatrení orgánmi štátnej moci. Rozhodnutie VV OSTZ o každom nasledujúcom kole bude až do odvolania zverejnené vždy v úvode týždňa na tejto stránke, venujte jej prosím preto pozornosť.

Termín dohrávky odloženého kola (prípadne kôl) bude závisieť od ich počtu a od vývoja pandemickej situácie v našom okrese. Na základe toho určí VV OSTZ termíny na dohratie odložených kôl buď v priebehu súťaže alebo po odohratí posledného 22. kola (6. a 7.liga) resp. 14.kola (8.liga).

Zápas družstiev, ktoré spĺňajú podmienku COVID automatu (hráči obidvoch družstiev sú KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ), sa môže odohrať, ak sa na tom obidve družstvá dohodnú! V takomto prípade je potrebné nahlásiť túto skutočnosť predsedovi ŠTK p.Jánovi Tomanovi a bude to uvedené aj na PINCI. Za splnenie podmienky COVID automatu zodpovedá domáce družstvo!

Branislav Oravec
predseda OSTZ