Vzhľadom na to, že nepriaznivá situácia s pandémiou COVID-19 pretrváva v našom okrese aj naďalej, rozhodol VV OSTZ o odložení 8.kola všetkých okresných súťaží (6., 7. a 8.liga). Odohrať sa môžu len zápasy, ktorých aktéri spĺňajú požiadavku COVID automatu (momentálne len KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ).
Zápasy spoločnej 5.liga pokračujú podľa už skôr zverejneného usmernenia.
 
Branislav Oravec
predseda OSTZ