Na základe zhoršujúcej sa situácie s pandémiou COVID-19 prijala vláda nový COVID automat, ktorý výrazne sprísňuje podmienky na organizáciu športových podujatí. Preto sa VV OSTZ rozhodol s okamžitou platnosťou až do odvolania pozastaviť všetky súťaže, ktoré spadajú do jeho pôsobnosti, teda 5., 6., 7. a 8.ligu. Vzhľadom na vládou prijaté opatrenia sa jedná minimálne o najbližšie 3 kolá. Ak sa situácia zlepší natoľko, že budú uvoľnené prijaté opatrenia, bude našou snahou všetky súťaže čo najskôr opäť spustiť.

Branislav Oravec
predseda OSTZ