Upozorňujem kluby, na zmenu hracej miestosti klubu KST LK Servis Partizánska Ľupča:

Herňa pri futbalovom ihrisku v Partizánskej Ľupči.