Vážení športoví priatelia
v sobotu sa poslednými zápasmi skončili dlhodobé súťaže, ktoré organizuje alebo spoluorganizuje OSTZ L.Mikuláš. Podľa propozícií, schválených pred začiatkom súťaží, má víťaz každej súťažnej triedy právo priameho postupu do vyššej súťažnej triedy a druhé družstvo má právo baráže o postup do vyššej súťažnej triedy. Tu je zoznam družstiev v jednotlivých súťažných triedach, ktoré si svojimi výkonmi tieto práva vybojovali:
5.liga: Závažná Poruba A - postup
           Hrboltová A - baráž
6.liga: VITALIT L.Hrádok B - postup
           Partizánska Ľupča A - baráž
7.liga: VITALIT L.Hrádok C - postup
           Ľubeľa C - baráž (postup)
8.liga: Ľubeľa D - postup
           Kvačany A - baráž (postup)
 
Baráž o 4.ligu Východ sa bude riadiť podľa propozícií, schválených KSTZ Žilina. V prvom zápase nastúpia proti sebe družstvá z druhých miest 5.ligy Liptov a Orava a následne víťaz tohto stretnutia proti účastníkovi baráže zo 4.ligy. Tým bude najnižšie umiestnené družstvo, ktoré nevypadáva priamo. Víťaz baráže má právo postupu do 4.ligy Východ pre sezónu 2023/24. Účastníci, termín a miesto konania baráže budú zverejnené na stránke KSTZ Žilina. Vzhľadom na športový kalendár KSTZ je najskorší možný dátum baráže 13.5., reálne o týždeň neskôr. Toto je však len nezáväzná informácia, rozhodujúce budú propozície KSTZ.
 
V baráži o 5.ligu sa zástupca nášho okresu stretne s druhým družstvom zo 6.ligy Ružomberok, ktorým bude Baničné B. Víťaz tohto zápasu sa následne stretne s družstvom z 5.ligy, ktoré bude baráž hrať. Tým bude najnižšie umiestnené družstvo, ktoré nevypadáva priamo. Jeho meno však bude známe až po skončení baráže o 4.ligu. Víťaz baráže má právo postupu do 5.ligy Liptov pre sezónu 2023/24. Všetky zápasy sa odohrajú u družstva z 5.ligy; prvý zápas o 10:00, druhý zápas o 15:00. Termín tejto baráže bude nasledovať hneď najbližšiu sobotu po skončení baráže o 4.ligu, bude zverejnený na stránke OSTZ L.Mikuláš a tiež bude oznámený mailom všetkým zúčastneným družstvám.
 
Vzhľadom na to, že ani v tom najnepriaznivejšom prípade nezostúpi z 5.ligy žiadne družstvo z nášho okresu, uvoľní sa v každej súťažnej triede jedno miesto. Preto VV OSTZ rozhodol, že baráže o 6. a 7.ligu sa neodohrajú a právo priameho postupu do vyššej súťažnej triedy budú mať prvé dve družstvá zo 7. a 8.ligy. Z každej súťažnej triedy, okrem 8.ligy, zostupuje do nižšej súťažnej triedy posledné družstvo.