5. liga

5. zápas Ľubeľa A - Ľubechňa A  sobota 18.1.2020 o 17:00h nedeľa 12.1.2020 o 18:00h

 

6. kolo (11.kolo)

4. zápas Dúbrava A - Východná B sobota 18.1.2020 o 17:00h utorok 14.1.2020 o 18:15h

 

1.trieda

1.zápas Jamník C - Liptovský Peter A sobota 18.1.2020 17:00h štvrtok 16.1.2020 18:30h

5.zápas Iľanovo C - SmrečanyŽiar A sobota 18.1.2020 o 18:00h o 17:00h

 

5.liga

3.zápas Likavka A - Ľubeľa A sobota 11.1.2020 4.1.2020 o 18:00h

 

6.liga - 10. kolo

3.zápas Iľanovo B - Ľubeľa B sobota 11.1.2020 o 18:00h o 17:00h

4.zápas Part. Ľupča A - Bobrovec B piatok 10.1.2020 štvrtok 9.1.2020 o 18:00h

 

2.trieda

2.zápas Vlachy A - Dúbrava C sobota 11.1.2020 o 18:30h utorok 7.1.2020 o 18:00h

 

Aktuálna (platná) súpiska je vždy uverejnená na stránkach PINEC INFO

Vedúci mužstiev sú povinní si súpisku skontrolovať a pri prípadných nezrovnalostiach kontaktovať ŠTK OSTZ a žiadať nápravu (stačí emailom).

 

predseda ŠTK OSTZLM

Ján Kamien st.

Podľa Rozpisu majstrovských súťaží pre súťažný ročník 2019/2020
pre okresné súťaže 6.liga a 1. a 2. trieda
 písmena "C" bod 5 (do dvoch pracovných dní od konania zápasu vyplniť úplný zápis na stránke pinec.info) a bod 6 udeľuje ŠTK OSTZ Liptovský Mikuláš pokutu 10,-€

družstvu Podtureň B.za nevyplnenie zápisu zo zápasu, konaného 5.10.2019, pokutu je potrebné zaplatiť do 17.10.2019 na účet OSTZ Liptovský Mikluláš (V oznámení pre príjemcu uviesť "Pokuta Podtureň B").

 

 

Usmernenie ŠTK:

Predohrávku po dohode so súperom nahlasuje domáce družstvo emailom na adresu ŠTK a ako ďalšieho príjemcu napíše súpera. V prípade zmeny hracej miestnosti to tiež musí oznámiť ŠTK a súperovi. Ak sa dohodnú na odohraní stretnutia v herni súpera, vždy je domácim družstvom družstvo uvedené v rozpise ako prvé. V prípade, že v odvetnom stretnutí neodohrá domáce družstvo stretnutie v svojej hracej miestnosti, ale v hracej miestnosti hostí musí túto skutočnosť nahlásiť ŠTK znovu domáce družstvo uvedené v rozpise ako prvé minimálne 1 deň pred konaním stretnutia.
Vzhľadom na to bude z oznamov o predohrávkach odstránená časť oznamu, ktorá sa netýka príslušného kola a prípadnú zmenu hracej miestnosti bude ŠTK akceptovať až keď ju nahlási domáce družstvo pre to kolo, ktorého sa táto zmena týka.

Predseda ŠTK OSTZ Ján Kamien

Inštruktážne video zo školenia rozhodcov -