Aktuálna (platná) súpiska je vždy uverejnená na stránkach STOLNYTENIS.INFO

Vedúci mužstiev sú povinní si súpisku skontrolovať a pri prípadných nezrovnalostiach kontaktovať ŠTK OSTZ a žiadať nápravu (stačí emailom).

 

predseda ŠTK OSTZLM

Ján Toman

Ak hrajú dve družstvá svoje zápasy v rovnakom čase na rovnakom mieste (domáci ale aj hostia), môže dôjsť k situácii, že chcú vystriedať hráča v jednom družstve (napr. B) a ním zase vystriedať hráča v druhom družstve (napr. A). Takýto postup je možný, ak sú splnené nasledovné podmienky: 

  1. hráč z družstva B je aj na súpiske družstva A  
  2. hráč v zápase družstva B je vystriedaný ako prvý
  3. následne on vystrieda iného hráča v zápase družstva A
  4. jeho prvý zápas, ktorý mal ako striedajúci hráč v družstve A odohrať, nie je týmto striedaním nijakým spôsobom obmedzovaný (nečaká sa s ním až na vystriedanie)

 

Takýto postup sa nepovažuje ako hra za dve družstvá v rovnakom čase a teda nie je v rozpore s čl.4.3.7.1.9 Súťažného poriadku.

Usmernenie ŠTK:

Predohrávku po dohode so súperom nahlasuje domáce družstvo emailom na adresu ŠTK a ako ďalšieho príjemcu napíše súpera. V prípade zmeny hracej miestnosti to tiež musí oznámiť ŠTK a súperovi. Ak sa dohodnú na odohraní stretnutia v herni súpera, vždy je domácim družstvom družstvo uvedené v rozpise ako prvé. V prípade, že v odvetnom stretnutí neodohrá domáce družstvo stretnutie v svojej hracej miestnosti, ale v hracej miestnosti hostí musí túto skutočnosť nahlásiť ŠTK znovu domáce družstvo uvedené v rozpise ako prvé minimálne 1 deň pred konaním stretnutia.
Vzhľadom na to bude z oznamov o predohrávkach odstránená časť oznamu, ktorá sa netýka príslušného kola a prípadnú zmenu hracej miestnosti bude ŠTK akceptovať až keď ju nahlási domáce družstvo pre to kolo, ktorého sa táto zmena týka.

Predseda ŠTK OSTZ Ján Kamien

Inštruktážne video zo školenia rozhodcov -