1.trieda

1.zápas Jamník C - Dúbrava B piatok 18.10.2019 o 18:30h streda 16.10. o 18:15h

4.zápas Smrečany Žiar A - Vitalit LH C sobota 19.10.2019 o 17:00h utorok 15.10.2019 o 18:00h

 

2.trieda

5.zápas Demänová A - Závažná Poruba C piatok 18.10.2018  streda 16.10.2018 o 18:30h

6.zápas Dúbrava C - Pavlova Ves A sobota 19.10.2019 o 14:00h pondelok 14.10.2019 o 18:00h

 

Podľa Rozpisu majstrovských súťaží pre súťažný ročník 2019/2020
pre okresné súťaže 6.liga a 1. a 2. trieda
 písmena "C" bod 5 (do dvoch pracovných dní od konania zápasu vyplniť úplný zápis na stránke pinec.info) a bod 6 udeľuje ŠTK OSTZ Liptovský Mikuláš pokutu 10,-€

družstvu Podtureň B.za nevyplnenie zápisu zo zápasu, konaného 5.10.2019, pokutu je potrebné zaplatiť do 17.10.2019 na účet OSTZ Liptovský Mikluláš (V oznámení pre príjemcu uviesť "Pokuta Podtureň B").

 

 

Inštruktážne video zo školenia rozhodcov -

6.liga

2.zápas Ľubeľa B - Východná B sobota 12.10.2019 o 17:00h o 14:00h

 

1.trieda

6.zápas Liptovský Peter A - Dúbrava B sobota 12.10.2018 o 17:00h utorok 8.10.2018 o 18:30h

 

2.trieda

4.zápas Vitalit D - Veterná Poruba A sobota 12.10.2018 o 15:00h štvrtok 10.10.2018 o 18:00h

 

Aktuálna (platná) súpiska je vždy uverejnená na stránkach PINEC INFO

Vedúci mužstiev sú povinní si súpisku skontrolovať a pri prípadných nezrovnalostiach kontaktovať ŠTK OSTZ a žiadať nápravu (stačí emailom).

 

predseda ŠTK OSTZLM

Ján Kamien st.

1.trieda

2.zápas Dúbrava B - Podtureň A  piatok 4.10.2018 štvrtok 3.10.2018 o 18:30h

 

2.trieda

3.zápas Ľubeľa D - Vitalit D sobota 5.10.2019 štvrtok 3.10.2019 o 17:00h 

 

Usmernenie ŠTK:

Predohrávku po dohode so súperom nahlasuje domáce družstvo emailom na adresu ŠTK a ako ďalšieho príjemcu napíše súpera. V prípade zmeny hracej miestnosti to tiež musí oznámiť ŠTK a súperovi. Ak sa dohodnú na odohraní stretnutia v herni súpera, vždy je domácim družstvom družstvo uvedené v rozpise ako prvé. V prípade, že v odvetnom stretnutí neodohrá domáce družstvo stretnutie v svojej hracej miestnosti, ale v hracej miestnosti hostí musí túto skutočnosť nahlásiť ŠTK znovu domáce družstvo uvedené v rozpise ako prvé minimálne 1 deň pred konaním stretnutia.
Vzhľadom na to bude z oznamov o predohrávkach odstránená časť oznamu, ktorá sa netýka príslušného kola a prípadnú zmenu hracej miestnosti bude ŠTK akceptovať až keď ju nahlási domáce družstvo pre to kolo, ktorého sa táto zmena týka.

Predseda ŠTK OSTZ Ján Kamien

5.liga

2. zápas ŠKST Baničné A - Ľubochňa A sobota 28.9.2019 o 17:00h nedeľa 22.9.2019 o 14:30h

3. zápas Ľubeľa A - Likavka A sobota 28.9.2019 o 17:00h utorok 24.9.2019 o 18:00h

 

6.liga

1.zápas Východná B - Jamník B sobota 28.9.2019 o 15:00h štvrtok 26.9.2019 o 18:00h

2. zápas Dúbrava A - Nižná Boca A  sobota 28.9.2019 o 17:00h utorok 24.9.2019 o 18:00h

 

1.trieda

5.zápas Vitalit C - Dúbrava B sobota 28.9.2019 štvrtok 26.9.2019 o 18:00h

 

2.trieda

1. zápas Denänová A - Podtúreň B  piatok 27.9.2019 streda 25.9.2019  o 18:30h 

2.zápas Dúbrava C - Vlachy A  sobota 28.9.2019 o 14:00h štvrtok 26.9.2019 o 18:00h