5.liga

5.zápas Baničné A - Likavka A sobota 27.6.2020 o 17:00h  piatok 26.6.2020 o 17:30h

 

 

1.trieda

5. zápas Liptovský Peter A - Závažná Poruba B  sobota 20.6.2020 17:00h utorok 16.6.2020 o 18:00h

6. zápas Podturen A - Vitalit C sobota 20.6.2020 17:00h štvrtok 18.6.2020 o 18:00h 

 

2.trieda

5.zápas Partizánska Ľupča C- Závažná Poruba C sobota 20.6.2020 o 14:00h štvrtok 18.6.2020 o 18:00h v Telocvični v Závažnej Porube

Aktuálna (platná) súpiska je vždy uverejnená na stránkach PINEC INFO

Vedúci mužstiev sú povinní si súpisku skontrolovať a pri prípadných nezrovnalostiach kontaktovať ŠTK OSTZ a žiadať nápravu (stačí emailom).

 

predseda ŠTK OSTZLM

Ján Kamien st.

Inštruktážne video zo školenia rozhodcov -

Usmernenie ŠTK:

Predohrávku po dohode so súperom nahlasuje domáce družstvo emailom na adresu ŠTK a ako ďalšieho príjemcu napíše súpera. V prípade zmeny hracej miestnosti to tiež musí oznámiť ŠTK a súperovi. Ak sa dohodnú na odohraní stretnutia v herni súpera, vždy je domácim družstvom družstvo uvedené v rozpise ako prvé. V prípade, že v odvetnom stretnutí neodohrá domáce družstvo stretnutie v svojej hracej miestnosti, ale v hracej miestnosti hostí musí túto skutočnosť nahlásiť ŠTK znovu domáce družstvo uvedené v rozpise ako prvé minimálne 1 deň pred konaním stretnutia.
Vzhľadom na to bude z oznamov o predohrávkach odstránená časť oznamu, ktorá sa netýka príslušného kola a prípadnú zmenu hracej miestnosti bude ŠTK akceptovať až keď ju nahlási domáce družstvo pre to kolo, ktorého sa táto zmena týka.

Predseda ŠTK OSTZ Ján Kamien