Ak hrajú dve družstvá svoje zápasy v rovnakom čase na rovnakom mieste (domáci ale aj hostia), môže dôjsť k situácii, že chcú vystriedať hráča v jednom družstve (napr. B) a ním zase vystriedať hráča v druhom družstve (napr. A). Takýto postup je možný, ak sú splnené nasledovné podmienky: 

  1. hráč z družstva B je aj na súpiske družstva A  
  2. hráč v zápase družstva B je vystriedaný ako prvý
  3. následne on vystrieda iného hráča v zápase družstva A
  4. jeho prvý zápas, ktorý mal ako striedajúci hráč v družstve A odohrať, nie je týmto striedaním nijakým spôsobom obmedzovaný (nečaká sa s ním až na vystriedanie)

 

Takýto postup sa nepovažuje ako hra za dve družstvá v rovnakom čase a teda nie je v rozpore s čl.4.3.7.1.9 Súťažného poriadku.