Žrebovanie 5. ligy sa uskutoční v stredu 15. 9. 2021 o 16:00h.

 

Žrebovanie 6. ligy, 7.ligy a 8.ligy v piatok 17.9.2021 o 15:30h.

 

Žrebovanie bude v objekte Základnej školy (bývalá zasadačka Liptovského futbalového zväzu),  Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, 031 01 Liptovský Mikuláš. Je to v areáli základnej školy oproti bývalej reštaurácii Vrbica.

Vážení športoví priatelia, hráči, rozhodcovia a funkcionári stolného tenisu
v tomto čase už vo väčšine klubov bývali v plnom prúde prípravy na novú stolnotenisovú sezónu  a rovnako tak s jej prípravou finišoval aj VV OSTZ. Príchod pandémie COVID-19 nám však od začiatku roka 2020 priniesol do nášho života viacero zásadných zmien a mnohé z nich sa prejavili aj v našom stolnotenisovom hnutí.
Po drobnom zakopnutí v sezóne 2019/20, keď došlo k prerušeniu súťaží na viac ako 3 mesiace a  ich následnému dokončeniu netradične až koncom júna, prišla v minulej sezóne 2020/21 úplná pohroma. Po celkom sľubnom rozbehu boli po 2.kole všetky súťaže prerušené a ich opätovný reštart závisel od vývoja pandémie v našej krajine. Ako všetci vieme, ten bol v niektorých momentoch až katastrofický a tak nečudo, že sa ich reštart neustále posúval. Nakoniec došla situácia do takého bodu, že po reštarte by ich regulárne ukončenie nebolo možné a preto boli všetky súťaže anulované. Takáto situácia nastala prvýkrát od vzniku stolnotenisových súťaží.
Aj keď momentálna situácia s vývojom pandémie je opäť na miernom vzostupe, verím, že stolnotenisové súťaže rozbehneme podľa plánu tradične na prelome septembra a októbra. Chcem preto požiadať všetkých činovníkov, ktorí zodpovedajú za komunikáciu klubu s OSTZ, aby si preštudovali rozpisy pre jednotlivé súťaže, zvážili všetky možnosti a do daného termínu prihlásili družstvá do príslušných súťaží.
Je potrebné si uvedomiť, že pandémia tu zrejme bude dlhší čas a budeme sa s ňou musieť naučiť žiť. Ovplyvňuje nielen stolnotenisový život, ale náš svet ako taký. Nedávno prijatý COVID automat špecifikuje podmienky účasti nielen na športových podujatiach. Je možné, že sa bude časom upravovať, ale princípy v ňom zrejme zostanú. Predpokladám, že úplné prerušenie akýchkoľvek súťaží bude až krajnou možnosťou. Ale v prípade zhoršenej situácie môžu byť naše okresy preradené do fázy, keď budú musieť byť aj na naše súťaže aplikované prísnejšie predpisy. Treba sa preto na takúto možnosť pripraviť, aby nás situácia nezastihla nepripravených a z ponúkaných možností vybrať takú, ktorá vám bude najviac vyhovovať.
Dôležitým prvkom nášho športu sú aj hracie miestnosti. Okrem niekoľkých klubov, ktoré majú vlastné športové herne, väčšina klubov využíva najmä školské telocvične a kultúrne domy, Pri ich využívaní sa preto budeme musieť striktne držať stanovených pravidiel. V prípade ich uzavretia len v niektorých lokalitách budeme na situáciu reagovať tak, aby súťaže pokiaľ možno plynulo pokračovali a aby nebola narušená regulárnosť celej súťaže.
 
Na záver vám chcem všetkým poďakovať za vašu snahu a úsilie, ktoré vynakladáte v prospech stolnotenisového hnutia a popriať vám do novej sezóny najmä pevné zdravie a aktívnym hráčom tiež spokojnosť so svojimi výkonmi za zelenými či modrými stolmi.
 
Branislav Oravec
predseda OSTZ

Rozpis majstrovskej súťaže – 5.liga - pre súťažný ročník 2021/2022

 

Rozpis majstrovských súťaží pre súťažný ročník 2021/2022 pre okresné súťaže 6.liga, 7.liga a 8.liga

 

Prihláška

Súpiska

 

UPOZORNENIE !!!

1. Tvorba súpisiek - ak chce klub dať na súpisku hráča, ktorý nie je v žiadnom rebríčku, musí do 31.8. požiadať ŠTK o pridelenie klasifikovaného poradia. Na súpiske je potrebné zoradiť hráčov podľa rebríčka - v poradí krajský K, okresný O, neregistrovaní N.

Ak hráč nebol dva roky klasifikovaný v rebríčku má číslo klasifikovaného poradia - O 238, ak má klub družstvá ktoré hrali v predchádzajúcom roku 1. a 2. triedu tak má takýto hráč číslo klasifikovaného poradia - N102


2. Registračné preukazy - od nového ročníka musia mať všetci hráči platné RP, vystavené SSTZ !!!

V opačnom prípade nemôže byť hráč zaradený na súpiske.

Úpravou Registračného poriadku zaviedol SSTZ možnosť elektronickej formy registračného preukazu, ktorá zjednodušuje vybavenie nového alebo obnovu existujúceho registračného preukazu.

Postup pri takejto forme registrácie je uvedený na stránke SSTZ:  http://sstz.sk/subory/aktuality/Manual%20-%20registracia_NEW.pdf

Papierové registračné preukazy samozrejme zostávajú v platnosti a taktiež je možné aj naďalej urobiť klasickú formu papierovej registráciu ako doteraz.

 

Rozhodnutie VV OSTZ
VV OSTZ sa na svojom zasadnutí dňa 12.8.2021 zaoberal situáciou v stolnotenisových súťažiach, ktoré riadi buď samostatne (6.-8.liga), alebo spolu s partnerským OSTZ Ružomberok (5.liga).
Na základe rozhodnutí orgánov SSTZ a KSTZ a po dohode s OSTZ Ružomberok rozhodol VV v súlade so základnými predpismi nasledovne:
1. všetky stolnotenisové súťaže sezóny 2020/21 od 5.ligy po 8.ligu sa anulujú,
2. všetky družstvá, ktoré v nich v minulej sezóne účinkovali, majú právo štartu v nich aj v nasledujúcej sezóne 2021/22,
3. štartovné pre nasledujúcu sezónu bude odpustené všetkým družstvám, ktoré boli do súťaží v minulej sezóne prihlásené. Štartovné zaplatia len novo prihlásené družstvá. Za neprihlásené družstvá sa už vybrané poplatky nevracajú,
4. pri hosťovaní do rovnakého klubu, ako v minulej sezóne, o ktorom rozhoduje OSTZ, bude poplatok odpustený,
5. pre tvorbu súpisiek na novú sezónu 2021/22 zostáva v platnosti posledný schválený rebríček KSZT resp. OSTZ z roku 2020.
 
Zároveň sa VV zaoberal aj prípravou nastávajúcej sezóny 2021/22. Viac informácií k tejto téme bude v samostatnom článku, ktorý bude čoskoro umiestnený na tejto stránke.

Nové pravidlo o poskytovaní rád hráčom počas zápasu (platné od 1.10.2016):

- usmernenie

Registrovaní užívatelia majú prístup ku všetkým stránkam a súborom!!!

 

V prípade problémov s registráciou ma kontaktujte na

info (z) ostzlm.sk

 

alebo na telefónnom čísle uvedenom v kontaktoch.