na základe vyhlášky ÚVZ zo dňa 11.1.2022 a z toho vyplývajúcich možností rozhodol VV OSTZ L.Mikuláš o opätovnom spustení všetkých súťaží, ktoré má vo svojej riadiacej právomoci, teda 5.-8.ligu. Reštart súťaží začne 21./22.1.2022 podľa pôvodného vyžrebovania, teda 13.kolom, a pokračovať bude nasledujúcimi kolami až po posledné 22.kolo pre 5.-7. ligu resp. po 14.kolo pre 8.ligu. Potom sa budú dohrávať odložené kolá nasledovne:
5.liga: 1./2.4.2022 - 9.kolo, 8./9.4.2022 - 10.kolo, 22./23.4.2022 - 11.kolo, 29./30.4.2022 - 12.kolo
6. a 7.liga: 1./2.4.2022 - 9.kolo, 8./9.4.2022 - 10.kolo, 22./23.4.2022 - 11.kolo, 29./30.4.2022 - 12.kolo, 6./7.5.2022 - 7.kolo, 13./14.5.2022 - 8.kolo
8.liga: 4./5.2.2022 - 7.kolo, 11./12.2.2022 - 8.kolo, 18./19.2.2022 - 9.kolo, 25./26.2.2022 - 10.kolo, 4./5.3.2022 - 11.kolo, 11./12.3.2022 - 12.kolo, 18./19.3.2022-play off,  25./26.3.2022-play off a play out, 1./2.4.2022-play off a play out
Odložené zápasy v doteraz odohraných kolách si kluby dohrajú podľa vzájomnej dohody.
V marci by sme usporiadali MO jednotlivcov, na usporiadanie ktorých sme sa dohodli s klubom ŠK Bobrovec, termín bude upresnený dodatočne s dostatočným časovým predstihom.
Upozorňujeme všetky kluby a oddiely, že podľa vyhlášky je v zápasoch umožnený štart dospelým v režime OP, deťom od 12 do 18 rokov v režime OTP a deťom do 12 rokov bez obmedzenia. Za dodržiavanie nariadenia je zodpovedný domáci klub.
Vzhľadom na to, že oproti začiatku sezóny sa významne zmenili podmienky účasti v zápase, budú postupy aj zostupy vo všetkých súťažiach zmrazené. Taktiež nebudú sankcie za nenastúpenie na zápas, túto skutočnosť je však potrebné nahlásiť súperovi min. 24 hodín pred stretnutím.
Bodovanie zápasov: výhra - 3 body, remíza - 2 body, prehra,nenastúpenie s informovaním súpera - 1 bod, nenastúpenie bez informácie súperovi - 0 bodov. Pri nenastúpení na zápas bez informácie súperovi bude zároveň družstvo potrestané pokutou 20€, z ktorej obdrží 75% súper a 25% OSTZ.
V prílohe je spomínaná vyhláška ÚVZ, pozorne si ju naštudujte a dodržiavajte nariadené opatrenia.
 
 
Branislav Oravec
predseda OSTZ

Vážení športoví priatelia,

za pár dní sa začne nový ročník stolnotenisových súťaží, na ktoré sa po výluke v minulej sezóne určite všetci riadne tešíme. Situácia s pandémiou COVID-19 však opäť naberá na sile a preto sa možno viacerí pozeráte na začínajúcu sezónu s obavami. Oproti vlaňajšku sa však situácia zmenila a orgánmi štátnej moci bol prijatý rad opatrení, ktoré určujú podmienky, za ktorých je možné športové podujatia organizovať v závislosti na sile pandémie v danom okrese.
Do pozornosti dávame najmä COVID automat a Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva č.241/2021 Zb zo dňa 16.8.2021. V nej sú stanovené podmienky, za ktorých je možné usporiadať športové podujatia (tréningy, zápasy) pre jednotlivé farby COVID automatu. Podľa týchto dokumentov je možné organizovať súťaže až do bordovej farby na COVID automate, teda druhej najnepriaznivejšej. Samozrejme, za splnenie podmienok, daných vyhláškou. A tu môže dôjsť k problémom, pretože už od červenej farby je možné usporiadať súťaže len v režime O-T-P (očkovaní - testovaní - prekonali COVID) alebo KZ (kompletne zaočkovaní). Preto chceme upozorniť všetkých, ktorí sa na zápasoch podieľajú (hráči, rozhodcovia, vedúci), že dodržanie podmienok, stanovených vyhláškou č.241/2021 Zb je nevyhnutným predpokladom na odohratie zápasu. Právo skontrolovať splnenie podmienok má vedúci každého družstva (domáci aj hostia) vizuálnou kontrolou príslušných dokladov. Ak dôjde k situácii, že jeden alebo aj viacerí hráči nespĺňajú podmienky, dané vyhláškou č.241/2021 Zb, nemôžu vstúpiť do športového priestoru a teda ani nastúpiť na zápas. V tom prípade sa postupuje podľa Súťažného poriadku a ak družstvo nemá na zápas aspoň troch hráčov, prehrá zápas kontumačne. Vzhľadom na to, že pandemická situácia je výnimočná a nechceme ani nijakým spôsobom ovplyvňovať rozhodnutie každého jednotlivca, VV OSTZ rozhodol, že kontumácia bude bez finančného postihu. Pevne však veríme, že k takýmto situáciám bude dochádzať len výnimočne, najlepšie nikdy.
Pre jednoduchšiu orientáciu prikladáme COVID protokol, ktorý vydal SSTZ. V uvedenom protokole je zjednodušene uvedené, aké sú podmienky pre organizáciu športových podujatí pri danej farbe okresu na COVID automate.

Branislav Oravec
predseda OSTZ

 

COVID 19 PROTOKOL

Nové pravidlo o poskytovaní rád hráčom počas zápasu (platné od 1.10.2016):

- usmernenie

Registrovaní užívatelia majú prístup ku všetkým stránkam a súborom!!!

 

V prípade problémov s registráciou ma kontaktujte na

info (z) ostzlm.sk

 

alebo na telefónnom čísle uvedenom v kontaktoch.