Kvalifikácia družstiev mužov o 7.ligu

1. Dátum:                    25.mája 2024 (sobota), 17:00hod

2. Miesto konania:      herňa stolného tenisu na futbalovom ihrisku v Dúbrave

3. Účastníci:                MŠO Dúbrava „C“, TJ EDEN Pavlova Ves „A“

4. Predpis:                  hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, podľa Súťažného poriadku stolného tenisu a podľa ustanovení tohto predpisu

5. Hrací systém:          hrá sa v štvorčlenných družstvách na 18 zápasov do 10.bodu. V prípade remízy rozhoduje pomer setov resp. loptičiek (vyšší pomer je lepší)

6. Žrebovanie:             domáci ABCD, hostia XYZU

7. Rozhodcovia:          hlavného rozhodcu aj rozhodcov pri stolíkoch zabezpečí domáce družstvo

8. Loptičky:                zabezpečí domáce družstvo v počte min.15ks, trojhviezdičkové plastové, schválené ITTF

9. Postup:                    víťaz baráže bude v sezóne 2024/25 účastníkom 7.ligy

10. Ostatné:                barážové stretnutia sú súčasťou dlhodobej súťaže družstiev, preto pre uvedené zápasy platia všetky pravidlá ako pri dlhodobej súťaži

 

                        Ing. Branislav Oravec                                                            Ing. Ján Toman

                     predseda OSTZ L.Mikuláš                                                         predseda ŠTK

Víťaz baráže má právo štartu v 5. lige Liptov:

OST LKS Partizánska Ľupča „A“

stolnytenis.info pribudla nová funkcia: Elektronické potvrdenie zápisu

 

NÁVOD

Dokumenty pre novú sezónu:

Rozpis pre 5. ligu

Rozpis pre nižšie súťaže

Prihláška do súťaže

Súpiska

 

V prílohe je zverejnený Rebríček Liptova pre hráčov od 5.ligy po 8.ligu okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok. V rebríčku sú zaradení len tí hráči, ktorí odohrali minimálne 40% zápasov v jednej súťažnej triede. Z rebríčka sú zároveň vyradení tí hráči, ktorí síce splnili uvedenú podmienku, ale boli zaradení do krajského rebríčka. Ten má prioritu pred oblastným rebríčkom. Pri zostavovaní súpisiek sa treba riadiť uvedenými rebríčkami.
Upozorňujeme oddiely-kluby, že ak chcú zaradiť na súpisku hráča, ktorý nie je v rebríčku, musia najneskôr do 30.8.2023 požiadať ŠTK o priradenie neklasifikovaného poradia. Pri hráčoch, ktorí hrávali v posledných 3 sezónach, ale neodohrali požadovaný počet zápasov, sa neklasifikované poradie určí podľa ich výkonnosti. Pri nových hráčoch alebo pri hráčoch, ktorí posledné 3 sezóny nehrávali, im bude pridelené neklasifikované poradie za posledným hráčom v rebríčku.

REBRÍČEK OBLASŤ LIPTOV 1.7.2023

xlsx

 

Pomôcka na súpisky

 

Nové pravidlo o poskytovaní rád hráčom počas zápasu (platné od 1.10.2016):

- usmernenie