v súlade s odporúčaním VV SSTZ rozhodol VV OSTZ L.Mikuláš o okamžitom prerušení všetkých súťaží, ktoré sú v jeho riadiacej pôsobnosti.

VV OSTZ upozorňuje tiež na to, že je prijatý zákaz zhromažďovania viac ako 6 ľudí okrem rodinných príslušníkov. Túto skutočnosť treba brať do úvahy pri prípadnej tréningovej činnosti, ak nebude neskôr zakázaná.

Na základe usmernení Úradu verejného zdravotníctva prípadne rozhodnutí Vlády SR a po prijatí opatrení VV SSTZ budú ďalšie informácie zverejnené na webovej stránke.

SSTZ na svojej webovej stránke zverejnil Usmernenie, kde sú uvedené opatrenia, ktoré je nutné dodržiavať pri organizovaní zápasov aj tréningov. Žiadame všetky kluby a oddiely, aby sa uvedeným Usmernením riadili a dôsledne ho uplatňovali. Zníži sa tým možnosť šírenia nákazy koronavírusu COVID-19 na stolnotenisových podujatiach, čo má v konečnom dôsledku pozitívny vplyv na to, aké opatrenia prijme vláda SR do budúcnosti.

Usmernenie

Vzhľadom na to, že dnešným rozhodnutím vlády SR sa oproti pôvodným návrhom ústredného krízového štábu situácia výrazne zmenila k lepšiemu, VV OSTZ L.Mikuláš ruší svoje rozhodnutie zo dňa 29.9.2020 o pozastavení štartu súťaží. Všetky zápasy budú odohrané v pôvodne vyžrebovaných termínoch. Pre krátkosť času VV rozhodol, že v prípade mimoriadnych okolností povoľuje dohratie zápasu 1.kola po dohode obidvoch klubov, najneskôr však do 17.11.2020. Zápasy, ktoré nebudú odohrané v pôvodnom termíne, musí domáci klub nahlásiť do zajtra 1.10.2020 do 12:00 a budú zverejnené na www.pinec.info.

Vzhľadom na opatrenia, prijaté ústredným krízovým štábom, OSTZ L.Mikuláš až do odvolania pozastavuje štart všetkých súťaží, ktoré riadi. Kolá, ktoré mali byť podľa vyžrebovania odohrané, budú presunuté až za posledný zápas vyžrebovanej časti. Informácie ohľadom všetkých súťaží budú aktualizované podľa vývoja situácie a tiež s ohľadom na stanovisko SSTZ.

UPOZORNENIE PRE KLUBY 6.LIGY!

 

Bobrovec B hrací čas v sobotu o 14:30 a nie 15:30 

Rozpis majstrovskej súťaže – 5.liga - pre súťažný ročník 2020/2021

 

Rozpis majstrovských súťaží pre súťažný ročník 2020/2020 pre okresné súťaže 6.liga, 7.liga a 8.liga

 

Prihláška

Súpiska

 

UPOZORNENIE !!!

1. Tvorba súpisiek - ak chce klub dať na súpisku hráča, ktorý nie je v žiadnom rebríčku, musí do 31.8. požiadať ŠTK o pridelenie klasifikovaného poradia. Na súpiske je potrebné zoradiť hráčov podľa rebríčka - v poradí krajský K, okresný O, neregistrovaní N.

Ak hráč nebol dva roky klasifikovaný v rebríčku má číslo klasifikovaného poradia - O 238, ak má klub družstvá ktoré hrali v predchádzajúcom roku 1. a 2. triedu tak má takýto hráč číslo klasifikovaného poradia - N102


2. Registračné preukazy - od nového ročníka musia mať všetci hráči platné RP, vystavené SSTZ !!!

V opačnom prípade nemôže byť hráč zaradený na súpiske.

Úpravou Registračného poriadku zaviedol SSTZ možnosť elektronickej formy registračného preukazu, ktorá zjednodušuje vybavenie nového alebo obnovu existujúceho registračného preukazu.

Postup pri takejto forme registrácie je uvedený na stránke SSTZ:  http://sstz.sk/subory/aktuality/Manual%20-%20registracia_NEW.pdf

Papierové registračné preukazy samozrejme zostávajú v platnosti a taktiež je možné aj naďalej urobiť klasickú formu papierovej registráciu ako doteraz.

 

Nové pravidlo o poskytovaní rád hráčom počas zápasu (platné od 1.10.2016):

- usmernenie

Registrovaní užívatelia majú prístup ku všetkým stránkam a súborom!!!

 

V prípade problémov s registráciou ma kontaktujte na

info (z) ostzlm.sk

 

alebo na telefónnom čísle uvedenom v kontaktoch.