stolnytenis.info pribudla nová funkcia: Elektronické potvrdenie zápisu

 

NÁVOD

Dokumenty pre novú sezónu:

Rozpis pre 5. ligu

Rozpis pre nižšie súťaže

Prihláška do súťaže

Súpiska

 

V prílohe je zverejnený Rebríček Liptova pre hráčov od 5.ligy po 8.ligu okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok. V rebríčku sú zaradení len tí hráči, ktorí odohrali minimálne 40% zápasov v jednej súťažnej triede. Z rebríčka sú zároveň vyradení tí hráči, ktorí síce splnili uvedenú podmienku, ale boli zaradení do krajského rebríčka. Ten má prioritu pred oblastným rebríčkom. Pri zostavovaní súpisiek sa treba riadiť uvedenými rebríčkami.
Upozorňujeme oddiely-kluby, že ak chcú zaradiť na súpisku hráča, ktorý nie je v rebríčku, musia najneskôr do 30.8.2023 požiadať ŠTK o priradenie neklasifikovaného poradia. Pri hráčoch, ktorí hrávali v posledných 3 sezónach, ale neodohrali požadovaný počet zápasov, sa neklasifikované poradie určí podľa ich výkonnosti. Pri nových hráčoch alebo pri hráčoch, ktorí posledné 3 sezóny nehrávali, im bude pridelené neklasifikované poradie za posledným hráčom v rebríčku.

REBRÍČEK OBLASŤ LIPTOV 1.7.2023

xlsx

 

Pomôcka na súpisky

 

Nové pravidlo o poskytovaní rád hráčom počas zápasu (platné od 1.10.2016):

- usmernenie

Registrovaní užívatelia majú prístup ku všetkým stránkam a súborom!!!

 

V prípade problémov s registráciou ma kontaktujte na

info (z) ostzlm.sk

 

alebo na telefónnom čísle uvedenom v kontaktoch.