Z dôvodu zásahu vyššej moci rozhodol VV OSTZ  o udelení výnimky pre klub OŠK Jamník. Pre celý zvyšok sezóny 2023/24 schválil ako hraciu miestnosť tohto klubu Kultúrny dom v Jamníku. Táto zmena je zvýraznená aj na stránke www.stolnytenis.info v podobe poznámky pri domácich stretnutiach.