Aktuálna (platná) súpiska je vždy uverejnená na stránkach STOLNYTENIS.INFO

Vedúci mužstiev sú povinní si súpisku skontrolovať a pri prípadných nezrovnalostiach kontaktovať ŠTK OSTZ a žiadať nápravu (stačí emailom).

 

predseda ŠTK OSTZLM

Ján Toman